KUDÜS TURU

HER AY KUDÜS PROGRAMI DÜZENLENMEKTEDİR.

KUDÜS PROGRAMI

THY & PEGASUS İLE MİRAÇ

SEHLEN TURİZM KALİTESİ VE GÜVENCESİYLE...

4 YILDIZ LUX OTELLER
AÇIK BÜFE YEMEKLİ

  • GÜN
  • 4 GÜN / GECE
  • 4 GÜN / GECE
  • 2 KİŞİLİK ODA
  • 695$
  • 1150$
  • PROGRAM
  • HER AY DÜZENLENMEKTEDİR.
  • MİRAÇ 2020 ÖZEL PROGRAMI

Kudüs

Üç ilahi dinde de önemli bir yere sahip olan ve kutsal sayı an şehir.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı bağrında taşıyan ve Rasulüllah (s.a.s.)’ın İsra ve Miraç mucizesine şahit olan Kudüs, Müslümanlar için dinî ve sembol değeri yüksek kutsal bir mekândır. Farklı dinlerce kutsal kabul edildiği için tarih boyunca çekişmelerin, savaşların kan ve gözyaşının dinmediği bir yer olmuştur Kudüs. Bugün ne yazık ki, İslam dünyasının kanayan yarası olarak acı çekmeye, her türlü hak hukuk tanımazlığa maruz kalmaya devam etmektedir. Toprakları işgal edilmiş, halkı abluka altına alınmış ve sindirilmiş, ibadetlerini rahatlıkla yerine getirmeleri engellenmiş bir Filistin halkı, bütün dünyanın gözleri önünde her türlü haksızlığa uğramaya devam etmektedir. İçinde barındırdığı mukaddes değerleri ve peygamberlerin hatıralarına beşiklik eden, manevi dokusuyla İslam dünyası için çok büyük manevi kıymet ifade eden Kudüs, mevcut hâliyle Müslümanların bir ayıbı olmaya ne yazık ki devam ediyor. Çünkü bir buçuk milyarı aşkın İslam dünyasından bu konuda hiçbir ortak tavır yok. Bu hâliyle kendi kaderine terkedilmiş, şiddet, zulüm ve gözyaşıyla baş başa bırakılmış bir Kudüs var.

Peygamberlerin Ortak Mirası Kudüs

Kudüs, tüm semavi dinler için kutsal olan, değeri ve önemi kuşku götürmeyen bir şehirdir. Biz Müslümanlar için Kudüs, en başta Peygamber Efendimizin (s.a.s.) miraç yolculuğunun ilk durağı ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapması itibarıyla kutsal bir beldedir.

Kudüs ve çevresinden Kur’an-ı Kerim’de birçok yerde söz edilir. Hemen hepsinde özellikle bereketli, mübarek kılınmış olmasına vurgu yapılır. Bu konuyla ilgili ayetlerin başında bilindiği üzere Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya getirilmesinden söz eden ayet gelir. Bu olaydan söz etmesi sebebiyle İsra adıyla adlandırılan surenin ilk ayetinde bu mescidin adı anılarak etrafının bereketli kılındığı ifade edilir. Mescid-i Aksa’dan bazı ayetlerde de sadece mihrap adıyla söz edilir. Meryem suresinin 11. ve Âl-i İmran suresinin 37 ve 39. ayetlerinde böyle anılmıştır. Kudüs ve çevresiyle ilgili ayetlerden birinde şöyle denir: “Onu (yani İbrahim’i) de Lut’u da içinde âlemler için bereketler verdiğimiz yere (ulaştırıp) kurtardık.” (Enbiya, 21/71.) Burada sözü edilen yer Hz. İbrahim’in kavmini terk ettikten sonra iletildiği Filistin’dir.